• Pravidla pro vrácení do 30 dnů

  • Poštovné zdarma nad 2000 Kč

  • Zodpovědná výroba

  • Pravidla pro vrácení do 30 dnů

  • Poštovné zdarma nad 2000 Kč

  • Zodpovědná výroba

Obchodní podmínky

§1 Obecná ustanovení

1. Obchodní podmínky stanovují pravidla pro nákupy v Obchodě a jsou určeny spotřebitelům, obchodníkům a podnikatelům s právy spotřebitelů.

2.Následující pojmy mají v těchto podmínkách následující význam:

a. Pracovní dny - všechny dny v týdnu od pondělí do pátku, kromě státních svátků,
b. Zákazník - osoba využívající Obchod, která je fyzickou osobou plně způsobilou k právním úkonům (a tedy zpravidla starší 18 let), právnickou osobou nebo organizační složkou, která není právnickou osobou, ale které zákon přiznává právní způsobilost,
c. Spotřebitel - fyzická osoba, která činí právní úkon s podnikatelem, který přímo nesouvisí s její hospodářskou nebo profesní činností (článek 221 občanského zákoníku) ,
d. Obchodník s právy spotřebitele - fyzická osoba, která provádí právní úkon - nákup - s obchodníkem, který přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.
e. Zákaznický účet - soubor informací o zákazníkovi a o činnostech, které zákazník v rámci Obchodu provádí,
f. Řád - tento řád,
g. Obchod nebo internetový obchod - doména umožňující elektronický nákup produktu poskytovatele služeb, dostupná na následující internetové adrese: www.carpatree.com.
h. Poskytovatel služeb - Carpatree sp. z o.o., Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała, DIČ: 5472221225, IČO: 387279344, email: info@carpatree.com,
i. Trvalý nosič - materiál nebo nástroj, který umožňuje spotřebiteli nebo obchodníkovi uchovávat informace určené osobně spotřebiteli způsobem, který umožňuje přístup k informacím v budoucnu po dobu odpovídající účelu, k němuž jsou informace používány, a který umožňuje obnovení uložených informací v nezměněné podobě (čl. 2 bod 1 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb.). 4 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, Dz.U. 2014 položka 827),
j. Zboží - zboží dostupné v internetovém obchodě, které je předmětem kupní smlouvy mezi zákazníkem nebo spotřebitelem a poskytovatelem služeb.
k. Pre-order (předobjednávka) - funkce, která umožňuje zakoupit produkt, který není v daném okamžiku fyzicky skladem v obchodě.
l. Registrační formulář - formulář dostupný v internetovém obchodě pro vytvoření účtu.
m.Objednávkový formulář - interaktivní formulář dostupný v Internetovém obchodě, který umožňuje Zákazníkovi podat Objednávku, zejména přidáním Produktů do elektronického nákupního košíku a uvedením podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu dodání a platby..
n. Objednávka - prohlášení vůle zákazníka učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře, jehož cílem je přímé uzavření kupní smlouvy na výrobek s poskytovatelem služeb.

3. Ceny uvedené v obchodě:

a. nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku, ale pouze výzvu k uzavření smlouvy,
b. jsou uvedeny v hrubé výši v měně, kterou si zákazník vybere z následujících měn: polský zlotý (PLN), britská libra (GBP), americký dolar (USD) , euro (EUR) nebo česká koruna (CZK)
c. nezahrnují náklady na doručení a platbu - o jejich výši rozhoduje zákazník v okamžiku objednání (podle § 3),
d. pokaždé obsahovat dodatečné informace o nejnižší ceně, která se uskutečnila v posledních 30 dnech, v souladu s ustanoveními zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014. (tj. Sbírka zákonů z roku 2020, položka 287, v platném znění)..

§2 Registrace účtu

1.Zákazníci mají možnost zaregistrovat se na webových stránkách obchodu, což vede k vytvoření účtu.

2. Přístup ke službě je bezplatný a zákazník ji může využívat, jakmile společně provede následující kroky:

a. vyplnění registračního formuláře Zákazníkem, který je k dispozici na webových stránkách Obchodu (formulář se zobrazí po výběru příslušné podstránky Obchodu nebo při zadávání objednávky). Je nutné definovat přihlašovací jméno a heslo a zadat e-mailovou adresu. Zákazník si dále může v rámci účtu uložit: své jméno a příjmení, doručovací adresu a telefonní číslo,
b.souhlas se smluvními podmínkami a zásadami používání souborů cookie.

3. Po vyplnění registračního formuláře je na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem zaslána zpráva s žádostí o potvrzení poskytnutých údajů kliknutím na odkaz (link), který je v něm uveden.

4. Zákazník může svůj účet v obchodě kdykoli smazat zasláním příslušné žádosti na adresu: info@carpatree.com.

5. Zákazník si může po přihlášení zobrazit údaje v rámci svého účtu a využívat funkce obchodu, které jsou závislé na existenci účtu. Přihlášení probíhá zadáním správného přihlašovacího jména (e-mailová adresa uvedená při registraci) a hesla na příslušné podstránce obchodu. Zákazník se zavazuje udržovat stanovené heslo v tajnosti a neumožnit jiným osobám používat jeho účet.

6. Účet umožňuje zveřejnit názor na výrobek v obchodě pomocí známky spokojenosti na pětibodové stupnici a vlastního komentáře. Stanovisko je umístěno v dolní části stránky prezentující produkt, spolu s datem zveřejnění, jménem zákazníka a ověřením stanoviska, což potvrzuje jeho umístění zákazníkem obchodu.

7. Poskytovatel služeb může rovněž smazat účet daného klienta v případě porušení smluvních podmínek ze strany zákazníka, zejména pokud zákazník:

a. při registraci v internetovém obchodě uvedli nesprávné, nepřesné nebo neaktuální informace, které jsou zavádějící nebo porušují práva třetích stran.,
b. prostřednictvím internetového obchodu porušil osobnostní práva třetích osob, zejména osobnostní práva ostatních zákazníků internetového obchodu. V tomto případě není opakovaná registrace povolena.

8. Vymazání účtu nemá vliv na platnost předchozích právních úkonů, které poskytovatel služeb učinil s klientem prostřednictvím obchodu.

§3 Zadávání objednávek

1.Zákazník může nakupovat Zboží prostřednictvím Obchodu bez vytvoření účtu. Za tímto účelem by měl Zákazník přidat jednotlivé Zboží do Objednávkového formuláře a poté potvrdit svůj výběr kliknutím na příslušnou možnost dostupnou na webových stránkách Obchodu.

2. Po potvrzení seznamu vybraného zboží by měl zákazník:

a. uvést způsob dodání a platby a potvrdit celkovou cenu Zboží (včetně DPH, případného cla a případných nákladů na dodání a platbu),
b. potvrdit údaje shromážděné na účtu a v případě zákazníků, kteří se nepřihlašují, poskytnout údaje uvedené v § 2.2 písm. a) výše (s výjimkou telefonního čísla, které je nepovinné) a přijmout "obchodní podmínky", včetně "zásad ochrany osobních údajů a cookies" (nebo se přihlásit)..

3. V případě konečného rozhodnutí o koupi Zboží za podmínek zobrazených Obchodem by měl Zákazník kliknout na tlačítko "objednat s povinností zaplatit". Od tohoto okamžiku již není možné obsah objednávky měnit.

4. Zákazník nesmí v Obchodě nakupovat anonymně nebo pod pseudonymem. Zákazník musí v objednávkovém formuláři uvést pravdivé osobní údaje. Zákazník nese odpovědnost za uvedení nepravdivých osobních údajů. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo odmítnout splnění objednávky v případě, že klient uvedl nepravdivé údaje nebo pokud tyto údaje vzbuzují u poskytovatele služeb důvodné pochybnosti o jejich správnosti. V takovém případě bude klient o pochybnostech poskytovatele služeb informován telefonicky nebo e-mailem. V takové situaci má klient právo objasnit veškeré okolnosti související s ověřením pravdivosti poskytnutých údajů. V případě, že poskytovatel služeb nemá k dispozici údaje, které by mu umožnily kontaktovat klienta, poskytne poskytovatel služeb veškerá vysvětlení po navázání kontaktu s klientem.

5.Provedení úkonů uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 se rovná tomu, že zákazník učiní poskytovateli služeb nabídku na uzavření kupní smlouvy na zboží umístěné v nákupním košíku, a to za ceny zobrazené systémem, s uvedením nákladů na dodání atd. (viz bod 2 písm. a) výše)

6.Jakmile klient podá nabídku v souladu s odstavcem 4, obdrží od poskytovatele služeb e-mailem zprávu s písemným potvrzením podmínek podané nabídky (objednávky).

7.K uzavření kupní smlouvy mezi klientem a poskytovatelem služeb dochází po přijetí předem přijaté nabídky (objednávky) poskytovatelem služeb - formou zprávy zaslané e-mailem. Tato zpráva by měla obsahovat kopii těchto obchodních podmínek ve znění přijatém klientem a závazném pro danou objednávku, jakož i informace uvedené v odstavci 2 písm. a) výše. Potvrzení podání nabídky (objednávky) podle odstavce 5 se nerovná přijetí nabídky (objednávky).

8. Objednávky obsahující předprodejní produkty budou odeslány během 2 až 28 pracovních dnů a budou uhrazeny v okamžiku objednání nebo při dodání, pokud si tuto možnost zvolíte. Smíšené objednávky, které obsahují produkty zahrnuté i nezahrnuté do předprodeje, budou odeslány, jakmile budou připraveny produkty z předprodeje. Možnost nákupu na předobjednávku se vztahuje pouze na některé produkty a zobrazí se při výběru velikosti produktu, který je součástí předobjednávky.

9. Objednávky zahrnuté do slevové akce, v rámci které může zákazník získat produkt zdarma, lze vrátit pouze v plné výši. Od smlouvy nelze částečně odstoupit a vrátit pouze zaplacené produkty, které jsou součástí objednávky.

10. Pokud není uvedeno jinak, slevové kódy nezahrnují kategorii outlet.

11. Slevové kódy jsou aktivní pro objednávky od částky 100PLN/25USD/25EUR/20GBP/600CZK.

12.Evidence, zajištění a zpřístupnění obsahu uzavřené kupní smlouvy zákazníkovi se provádí prostřednictvím

a. zpřístupnění těchto obchodních podmínek na internetových stránkách internetového obchodu.
b. odeslání e-mailu zákazníkovi.

13. Obsah kupní smlouvy je dále zaznamenán a zabezpečen v informačním systému internetového obchodu poskytovatele služeb.

§4 Platba

1.Poskytovatel služeb umožňuje následující způsoby platby:

a. Systém PayU/PayPo/BLIK nebo systém PayPal - zákazník je poté přesměrován na webové stránky vybraného provozovatele, který je zodpovědný za další přenos dat,
b. platba kartou Visa nebo Mastercard - v tomto případě zákazník sám zadá údaje o kartě, včetně jejího čísla, data platnosti a cvv kódu. Zákazník by měl zvolený způsob platby uvést v objednávkovém formuláři.

2. Náklady na platbu závisí na zvoleném způsobu platby. Zákazník bude informován o nákladech na úhradu daného Zboží před podáním objednávky v souladu s § 3..

3. Bezprostředně po uzavření kupní smlouvy na Zboží vystaví Poskytovatel služeb Zákazníkovi účtenku nebo na jeho žádost fakturu s DPH - a tento doklad přiloží ke Zboží.

4.Platba za Zboží musí být provedena před dodáním Zboží.

§5 Zpracování objednávek a dodání zboží

1. Poskytovatel služeb přistoupí k realizaci objednávky zákazníka, jakmile je platba za zboží připsána na jeho bankovní účet.

2. Způsob doručení a adresu, na kterou bude zboží doručeno, uvede zákazník v objednávkovém formuláři.

3. Zboží je možné doručit v rámci Polska i mimo něj.

4. Možné způsoby doručení jsou: a. kurýrní služba - provozovatele vybírají zaměstnanci poskytovatele služeb v závislosti na doručovací adrese.
b. dobírka - provozovatele vybírají zaměstnanci poskytovatele služeb v závislosti na doručovací adrese.
c. zásilka prostřednictvím Zásilkovny Packeta

5.Náklady na doručení závisí na: zvoleném způsobu doručení a zvoleném způsobu platby. Zákazník bude informován o nákladech na dodání daného Zboží před podáním objednávky v souladu s § 3.

6. Doba realizace zakázky je součtem doby předání dodavateli a doby dodání zásilky dodavatelem. Poskytovatel služeb se zavazuje, že předá zboží dodavateli do 21 dnů (28 dnů v případě předobjednávek) od přijetí objednávky ke zpracování. Doba dodání závisí na zvoleném způsobu doručení a trvá:

a. v případě standardního poštovného prostřednictvím České pošty – 14 dní,
b. v případě přepravy kurýrní službou – 5 dní.
c. v případě odeslání Zásilkovnou Packeta – 5 dní.
d. v případě dobírky – 5 dní.

7. Pokud objednávku nelze vyřídit ve lhůtě uvedené v odstavci 6 výše, může poskytovatel služeb informovat zákazníka e-mailem a vrátit mu celou přijatou částku - pokud zákazník nesouhlasí s prodloužením lhůty pro obdržení zboží. To platí zejména pro Zboží, které vyžaduje přizpůsobení pro konkrétního zákazníka.

8. Pokud zákazník uvede nesprávnou nebo nepřesnou adresu, poskytovatel služeb neodpovídá za nedodání nebo opožděné dodání předmětu služby.

§6 Odpovědnost za vady a další povinnosti poskytovatele služeb

1.Poskytovatel služby odpovídá za vady Zboží v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o právech spotřebitelů.

2. Vady zboží (reklamace) lze uplatnit e-mailem na adrese info@carpatree.com nebo písemně na adrese poskytovatele služeb uvedené v § 1.

3. Poskytovatel služeb stížnost posoudí do 14 dnů od obdržení úplného oznámení o stížnosti.

4. Další informace, mimo jiné o procesu výměny, reklamace a vrácení zboží, naleznete na odkazu "Vrácení a výměna zboží".

5. Poskytovatel služeb se zavazuje, že bude usilovat o zajištění nepřetržitého přístupu do obchodu a o zajištění bezpečnosti transakcí prováděných prostřednictvím obchodu.

6. Poskytovatel služeb neodpovídá za škody, které klientovi vzniknou v důsledku poruchy zařízení, s nímž klient využívá stránky a služby.

7. Poskytovatel služby neodpovídá za provoz rozhraní a odkazů, které nevlastní ani neprovozuje.

8. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za jakékoli poruchy, včetně přerušení provozu obchodu, způsobené vyšší mocí nebo neoprávněným jednáním třetích stran.

§7 Osobní údaje

1. Poskytovatel služeb je správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s prováděním ustanovení těchto předpisů. Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje klientů pouze v rozsahu stanoveném zákonem, zejména zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (tj. sbírka zákonů 02.101.926 v platném znění) nebo těmito pravidly.

2. Poskytovatel služeb se zavazuje přijmout nezbytná technická a organizační opatření k ochraně zpracovávaných osobních údajů.

3.Vyjádřením přání dostávat informační newsletter, registrací účtu nebo podáním objednávky podle § 2 a § 3 dává klient souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v registračním nebo objednávkovém formuláři, aby poskytovatel služeb mohl plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy s klientem a těchto obchodních podmínek (včetně zejména odeslání zboží, vystavení faktury a vedení průběžné korespondence).

4. Každá osoba, jejíž osobní údaje poskytovatel služeb zpracovává, má právo na:

a. jejich individuální kontrola
b. jejich opravu a doplnění
c. jejich odstranění
d. omezení jejich zpracování
e. jejich přenos
f. podat stížnost u dozorového úřadu.

5. Klient může souhlasit se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem služeb pro marketingové účely, jakož i souhlasit se zasíláním obchodních informací od poskytovatele služeb elektronickými prostředky.

6. V každém případě je poskytnutí osobních údajů zákazníkem dobrovolné - s tím, že některé údaje jsou nezbytné k tomu, aby poskytovatel služeb mohl plnit kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím obchodu.

7. Osobní údaje zákazníků mohou být zpřístupněny třetím stranám v případě, že takové právo nebo povinnost vyplývá ze zákona. Možní příjemci osobních údajů zákazníků obchodu:

a. v případě Zákazníka, který využívá způsob doručení v Internetovém obchodě prostřednictvím pošty nebo kurýra, Poskytovatel služeb zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci nebo zprostředkovateli, který provádí doručení jménem Poskytovatele služeb;
b. v případě zákazníka, který v internetovém obchodě používá elektronickou nebo kreditní platební metodu, poskytovatel služeb zpřístupní shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému subjektu, který v internetovém obchodě provádí výše uvedené platby.

8. V případě opakované objednávky od téhož zákazníka při použití elektronické služby Účet se může objednávkový formulář vyplnit automaticky a údaje zákazníka mohou být uloženy v zařízení zákazníka.

9. Osobní údaje zákazníků nebudou předávány třetím stranám pro marketingové účely.

10. Ve všech záležitostech týkajících se ochrany údajů se zákazník může obrátit na:

a. písemně na tuto adresu: Piotra Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała
b. v elektronické podobě na adresu: info@carpatree.com.

§8 Technické požadavky, pravidla pro službu Newsletter, zákaz protiprávního obsahu, stížnosti na činnost obchodu.

1. Poskytovatel služeb poskytuje Zákazníkům prostřednictvím Obchodu bezplatně následující elektronicky poskytované služby (ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb, sbírka zákonů 2002.144.1204, ve znění pozdějších předpisů):

a. zpřístupnění obsahu obchodu,
b. vytvoření účtu,
c. zasílání newsletteru,
d. zveřejňování recenzí produktů.

2. Služba Newsletter je založena na tom, že:

a. zprávy lze přijímat po zadání e-mailové adresy a jejím odsouhlasení check-boxa;
b. umožňuje se souhlasem Spotřebitele bezplatně zasílat Spotřebiteli marketingové e-maily, zejména ty, které se týkají nabídky Poskytovatele služeb - propagační akce, slevové kódy, produktové novinky;
c. pokud si spotřebitel přeje odhlásit se z této služby, zvolí možnost "Odhlásit se z odběru newsletteru", která se zobrazí jako samostatné pole v zápatí každého e-mailu zaslaného poskytovatelem služeb v rámci této služby;
d. podrobné podmínky pro využívání služby Newsletter jsou stanoveny v samostatných podmínkách.

3. Aby mohl zákazník využívat výše uvedené služby, musí mít: zařízení s připojením k internetu a operačním systémem, připojení k internetu, potřebný software (internetový prohlížeč) a e-mailový účet.

4.Pravidla pro ukládání souborů cookie poskytovatelem služeb na zařízeních klienta, jakož i přístup poskytovatele služeb k těmto souborům cookie, jsou uvedena v zásadách používání souborů cookie, které jsou přílohou těchto smluvních podmínek.

5.Klient se zavazuje, že v rámci Obchodu nebude umisťovat obsah (např. komentáře) protiprávní povahy - zejména obsah propagující násilí nebo pornografii nebo obsah porušující práva třetích osob. Pokud poskytovatel služeb obdrží oficiální oznámení nebo věrohodné informace o protiprávní povaze uloženého obsahu poskytnutého klientem, může poskytovatel služeb zamezit přístupu k tomuto obsahu.

6. Zákazník se zavazuje:

a. nepoužívat Obchod způsobem, který narušuje jeho fungování, zejména používáním specifického softwaru nebo zařízení.,
b. neprovádět činnosti, jako je: zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací (spam) v rámci internetového obchodu.,
c. používat internetový obchod způsobem, který neruší ostatní zákazníky a poskytovatele služeb.

7. V případě nespokojenosti s činností obchodu má zákazník možnost podat stížnost e-mailem na následující adresu: info@carpatree.com. Klient bude informován o způsobu vyřešení stížnosti na e-mailovou adresu, ze které byla zaslána, a to do 21 dnů od jejího obdržení poskytovatelem služeb.

9§ Mimosoudní řešení případů a odškodnění

1.Poskytovatel služeb souhlasí s tím, že případné spory vzniklé v souvislosti s uzavřenými smlouvami předloží k mediačnímu řízení. Podrobnosti určí strany sporu.

2. Spotřebitel má možnost využít mimosoudních postupů pro podávání stížností a zjednávání nápravy. Mimo jiné má možnost:

a. požádat stálý smírčí spotřebitelský soud o urovnání smluvního sporu,
b. požádat oblastního inspektora obchodní inspekce o zahájení mediačního řízení za účelem smírného řešení sporu mezi Klientem a Poskytovatelem služeb,
c. požádat o pomoc okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenskou organizaci, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele.

3.Podrobnější informace o mimosoudních postupech pro podávání stížností a zjednávání nápravy může spotřebitel získat na těchto internetových stránkách http://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Spotřebitelé mohou také využít platformu ODR, která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma slouží k řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky, kteří se domáhají mimosoudního řešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

§10 Změny pravidel obchodu

1. Poskytovatel služeb je oprávněn měnit ustanovení těchto podmínek. V takovém případě:

a. registrovaní zákazníci budou o změnách informováni e-mailem na adresu uvedenou při registraci - nejméně 14 dní před nabytím účinnosti změn,
b. Registrovaní zákazníci budou při dalším přihlášení vyzváni k přijetí změn podmínek.

2. Nesouhlas se změnami podmínek znamená okamžité ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb a výmaz účtu.

3.Změny podmínek používání se nijak nedotýkají nabytých práv zákazníků, zejména nemají vliv na zadané objednávky - ty se provádějí v souladu se stávajícími podmínkami.

§11 Závěrečná ustanovení

1.Rozhodným právem pro tyto obchodní podmínky, jakož i pro všechny smlouvy uzavřené na jejich základě (včetně zejména smluv o prodeji Zboží), je polské právo.

2. Podmínky spolupráce jsou stanoveny výhradně v obchodních podmínkách. Veškeré informace nebo reklamní materiály týkající se spolupráce a služby mají pouze informativní charakter a nejsou právně závazné.


Akce "Kupte si 2 libovolné produkty a třetí dostanete zdarma!"

1. Tyto obchodní podmínky stanovují pravidla akce "Kupte si 2 libovolné produkty a získejte třetí produkt zdarma!" realizované v internetovém obchodě www.carpatree.com, který provozuje společnost Carpatree sp. z o.o., dále jen "Akce".

2.Akce trvá (dále jen "doba trvání akce") od 1. 1. 2020 až do odvolání a o její aktivitě v daném okamžiku informuje informační lišta v horní části webových stránek www.carpatree.com s nápisem "2+1! Kupte si 2 libovolné produkty a třetí dostanete zdarma!". Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli propagační akci přerušit a kdykoli ji znovu zahájit. Za zahájení propagační akce se považuje zveřejnění informací o jejím trvání a za ukončení propagační akce se považuje odstranění zveřejnění výše uvedených informací. Tyto informace jsou viditelné v horní části stránky po celou dobu nákupu.

3.Akce je určena pro zákazníky Carpatree nakupující na www.carpatree.com v době trvání akce.

4. Předpoklad Akce:

- Akce umožňuje získat jeden ze tří produktů zakoupených v jedné objednávce zdarma.
- Akce se vztahuje na všechny produkty s výjimkou produktů z kategorií Outlet a Dárkové karty.
- Akce se kombinuje se slevovými kódy.
- Sleva na třetí produkt se vypočítá po přechodu do košíku.
- Sleva se počítá z nejlevnějšího produktu.
- Aby se cena třetího produktu snížila, musí zákazník přidat třetí produkt do nákupního košíku předtím, než přejde k pokladně. Pokud není produkt přidán před zaplacením objednávky, nebude akce zahrnuta do částky objednávky. Není možné přidat produkt zdarma po zaplacení objednávky, která nezahrnuje třetí produkt.

5.Pokud chce zákazník vrátit zboží zakoupené v rámci akce, je povinen vrátit celou objednávku, na kterou se akce vztahuje. U produktů zakoupených v rámci akce není možné vrátit pouze zaplacené produkty a ponechat si produkt zdarma. Veškeré vrácené zboží nesmí nést známky používání (včetně výrobku, který zákazník obdrží zdarma). Všechny ostatní podmínky pro vrácení zboží uvedené v Pravidlech obchodu se vztahují i na vrácení zboží, na které se vztahuje Akce.

6. Organizátorem akce je společnost Carpatree sp. z o.o. se sídlem na ulici Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała, DIČ 547-222-12-25.
Vrácení zboží a reklamace

§1 Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1.Zákazník, který je spotřebitelem, může od kupní smlouvy na Zboží odstoupit bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 30 dnů ode dne, kdy spotřebitel převzal Zboží, nebo ode dne, kdy Zboží převzala třetí osoba jiná než dopravce určený zákazníkem.

2. V případě smlouvy zahrnující více položek, které jsou dodávány samostatně, po částech nebo ve splátkách, uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy 30 dní ode dne, kdy spotřebitel převezme poslední položku, nebo ode dne, kdy poslední položku převezme třetí osoba jiná než dopravce určený zákazníkem.

3. Pro dodržení lhůt uvedených v odstavcích 1 a 2 postačí, je-li prohlášení o odstoupení od smlouvy zasláno poskytovateli služeb před uplynutím lhůty.

4.Odstoupení od kupní smlouvy na Zboží se uskutečňuje na základě jednoznačného prohlášení Zákazníka Poskytovateli služeb. Takové prohlášení lze učinit na formuláři, který je přílohou 2 těchto podmínek, není však povinné.

5.V případě, že Zákazník odstoupí od kupní smlouvy na Zboží v souladu s postupem popsaným v tomto odstavci:

a) Klient je povinen zaslat Zboží zpět Poskytovateli služeb na adresu Adresát Slovensko: OlzaLigistic Carpatree Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná Adresát Česko: OlzaLigistic Carpatree Karvinská 1897, 73701 Český Těšín, a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy na Zboží. Lhůta je dodržena, pokud Zákazník odešle Zboží zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení Zboží nese Zákazník.
b)Poskytovatel služeb vrátí Klientovi všechny platby přijaté od Klienta, včetně nákladů na dodání Zboží Klientovi (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného Klientem, který je jiný než nejlevnější běžný způsob dodání nabízený Poskytovatelem služeb), a to neprodleně, nejpozději však do 14 pracovních dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy na Zboží ze strany Klienta. Poskytovatel služeb vrátí platbu stejným platebním prostředkem, který klient použil při původní transakci, pokud klient výslovně nesouhlasí s jiným způsobem. V každém případě klientovi nevzniknou v souvislosti s vrácením platby žádné poplatky.

6.Poskytovatel služeb může zadržet úhradu, dokud neobdrží Zboží nebo dokud nepředloží Poskytovateli služeb doklad o vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.

7. Zákazník odpovídá za jakékoli snížení hodnoty Zboží v důsledku použití Zboží jiným způsobem, než který je nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a fungování Zboží.

8.Právo na odstoupení od smlouvy uvedené v tomto odstavci se zákazníkovi nepřiznává u smluv uvedených v článku 38 zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (Sbírka zákonů 2014, položka 827), včetně smluv:

a) u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které poskytovatel služeb nemůže ovlivnit a které mohou nastat před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy;
b) kdy předmětem plnění je nerekonstruovaná věc vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo určená k uspokojení jeho individuálních potřeb;
c) pokud je předmětem plnění předmět, který podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu trvanlivosti;
d) pokud je předmětem služby věc dodaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
e) pokud se předmět plnění skládá z věcí, které jsou vzhledem ke své povaze po dodání od sebe neoddělitelné.;
f) kdy spotřebitel výslovně požádal obchodníka, aby se k němu dostavil za účelem provedení naléhavé opravy nebo údržby; pokud obchodník poskytne další služby nad rámec služeb požadovaných spotřebitelem nebo jiné zboží než náhradní díly nezbytně použité při provádění opravy nebo údržby, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy na další služby nebo zboží.

9. Odstoupení od smlouvy u objednávek uskutečněných v rámci akce nabízející produkt zdarma při objednání určitého množství jiných produktů je možné pouze pro celou sjednanou objednávku. Od smlouvy nelze částečně odstoupit a vrátit pouze zaplacené produkty, které jsou součástí objednávky.

10.Žádosti o výměnu přijímá oddělení služeb zákazníkům. Při žádosti o výměnu by měl zákazník uvést číslo své objednávky, výrobek, který má být vrácen, a výrobek, který má být vyměněn. Za tímto účelem vyplňte formulář pro vrácení a výměnu zboží, který je k dispozici na webových stránkách.
Výměna zboží

1.Zákazník, který je spotřebitelem, může požádat poskytovatele služeb o výměnu zakoupeného Zboží za jiný exemplář téhož Zboží.

2. Žádosti o výměnu přijímá oddělení služeb zákazníkům. Při žádosti o výměnu by měl zákazník uvést číslo své objednávky, výrobek, který má být vrácen, a výrobek, který má být vyměněn. Za tímto účelem vyplňte formulář pro vrácení a výměnu zboží, který je k dispozici na webových stránkách.

3. Pokud poskytovatel služeb souhlasí s výměnou zboží, hradí náklady na dopravu kupující.

Adresát Slovensko: OlzaLigistic Carpatree
Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná
Adresát Česko: OlzaLigistic Carpatree
Karvinská 1897, 73701 Český TěšínKliknutím na odkaz si můžete přečíst naše zásady ochrany osobních údajů: Ochrana osobních údajů

Pravidla věrnostního programu si můžete přečíst zde