• Pravidla pro vrácení do 30 dnů

 • Poštovné zdarma nad 2000 Kč

 • Zodpovědná výroba

 • Pravidla pro vrácení do 30 dnů

 • Poštovné zdarma nad 2000 Kč

 • Zodpovědná výroba

Zásady ochrany osobních údajů

Ve snaze o zajištění bezpečnosti nám svěřených dat jsme vypracovali interní postupy a doporučení, které mají zabránit neoprávněnému zpřístupnění dat. Kontrolujeme jejich dodržování a pravidelně ověřujeme jejich soulad s příslušnými právními předpisy - zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků a také různými prováděcími předpisy a právními předpisy Společenství.

DEFINICE

 1. Správce / My - Carpatree Sp. z o.o., se sídlem Czajkowskiego 15, Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko Biała, IČ: 5472221225, REGON: 38727934400000, KRS: 0000864625, e-mailová adresa: info@carpatree.com.
 2. GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 3. Služba - internetový obchod provozovaný Správcem na adrese: carpatree.com.
 4. Uživatel / Ty - každá fyzická osoba navštěvující Službu nebo využívající jednu nebo více služeb nebo funkcí popsaných v Zásadách ochrany osobních údajů.

  1. CO DĚLÁME S TVÝMI ÚDAJI

   Když něco zakoupíš v našem obchodě, součástí nákupního procesu je shromažďování osobních údajů, které nám poskytuješ, jako je tvé jméno, adresa a e-mailová adresa. Jsou to nezbytné údaje, abychom mohli provést tvou objednávku.
   Při prohlížení Služby automaticky získáváme tvou IP adresu, která nám poskytuje informace o tvém prohlížeči a operačním systému. Na našich stránkách umisťují třetí strany informace ve formě souborů cookies a dalších podobných technologií na tvém koncovém zařízení (například počítači, smartphonu) a mají k nim přístup. Jsou to naši partneři, se kterými stále spolupracujeme, abychom přizpůsobili reklamy na našich a jejich stránkách vašim potřebám a zájmům, stejně jako služby, které poskytujeme my a naši partneři.
   Všechny osobní údaje jsou zpracovávány na základě tvého uděleného souhlasu a v případech, kdy zákony povolují Správci zpracování osobních údajů.


   CÍLE A PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

   Osobní údaje všech Uživatelů využívajících Službu (včetně IP adresy nebo jiných identifikátorů a informací shromažďovaných prostřednictvím souborů cookies) jsou zpracovávány následovně:

   1. i. za účelem poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků, včetně poskytování obsahu shromážděného ve Službě, umožnění vytvoření účtu nebo uzavření kupní smlouvy - v takovém případě je právním základem zpracování nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
   2. ii. za účelem případného určování a vymáhání práv nebo obrany proti nim - právním základem zpracování je naše oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);
   3. iii. za účelem zasílání obchodních informací prostřednictvím newsletteru nebo navázání kontaktu s Uživatelem - právním základem zpracování je souhlas Uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR);
   4. iv. za účely analytické a statistické, jakož i archivační - v takovém případě je právním základem zpracování naše oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), které spočívá v provádění analýz aktivity Uživatelů a jejich preferencí za účelem zlepšení používaných funkcionalit a poskytovaných služeb;

   Aktivita Uživatelů ve Službě, včetně osobních údajů, je zaznamenávána v systémových logech (speciálním počítačovém programu sloužícím k chronologickému ukládání záznamů obsahujících informace o událostech a akcích týkajících se informačního systému sloužícího k poskytování služeb správcem). Shromážděné informace v logech jsou zpracovávány především za účelem poskytování služeb. Zpracováváme je také z technických, administrativních důvodů pro zajištění bezpečnosti informačního systému a jeho správy - v tomto rozsahu je právním základem naše oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

   NEWSLETTER

   Zpracováváme vaše osobní údaje za účelem provádění marketingových aktivit, které mohou spočívat ve zasílání marketingových obsahů odpovídajících vašim zájmům (newsletter), pokud udělíte souhlas. Za tímto účelem budou tyto údaje (e-mailová adresa) předány našemu partnerovi - GetResponse, který se bude zabývat zasíláním zpráv.
   Správce neprovádí automatická rozhodnutí ve vztahu k Uživateli a osobní údaje Uživatele nejsou předmětem profilování.

   KONTAKT S ADMINISTRÁTOREM POMOCÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

   Pokud si Uživatel přeje navázat kontakt s Administrátorem (např. pro položení otázky týkající se nabídky Administrátora), může zaslat zprávu prostřednictvím komunikátorů dostupných ve sociálních médiích, např. přes Facebook nebo Instagram. Zaslání zprávy je možné po odeslání na profil vedený Administrátorem (odkazy na profily jsou umístěny ve Službě).

   Při přijetí zprávy zpracováváme veškerá údaje poskytnutá Uživatelem (jako odesílatelem zprávy) dobrovolně v rámci vlastního profilu ve sociálních médiích a samotné zprávy. Spoluzpracovatelem údajů je společnost Meta Platforms Ireland Limited v souladu s interními pravidly příslušné sociální sítě.

   POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE

   Služba používá soubory „cookies“. Jsou to krátké textové informace uložené na počítači, telefonu, tabletu nebo jiném zařízení Uživatelů. Mohou být čteny námi a také systémy jiných subjektů, které naše služby využívají (jako například Google). Cookies obvykle obsahují název webové stránky, odkud pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo. Další informace o souborech cookies lze získat na stránce www.allaboutcookies.org.

   Používáme cookies k identifikaci relace prohlížeče, což umožňuje používání funkcí Služby. Používání technik cookies neumožňuje získávání jakýchkoli osobních nebo adresních údajů ani jakýchkoli důvěrných informací z počítače Uživatele.

   Cookies jsou používány k následujícím účelům: zachování bezpečnosti služeb a prevence podvodů, zlepšení výkonu Služby, zaznamenání návštěv pro marketingové a statistické účely, využívání funkcí sociálních médií, podpora personalizace webových stránek (např. ukládání jazykových nastavení). Soubory cookies mohou být také využívány a umísťovány našimi spolupracujícími partnery - v tomto případě podléhají cookie politikám nebo ochraně osobních údajů příslušných subjektů.

   Rozsah a účel sběru dat, stejně jako způsob kontaktu a realizace práv nebo nastavení zajišťující ochranu soukromí, jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů jednotlivých partnerů.

   Souhlasíte se zpracováním informací obsažených v souborech cookies udělením souhlasu při prvním vstupu do Služby prostřednictvím zobrazeného okna. Uživatel může souhlasit se zpracováním všech dat nebo jen těch, které jsou nezbytné pro správné zobrazení stránky Služby.

   Uživatel, který si nepřeje používat soubory cookies k popsaným účelům, může kdykoliv ručně smazat cookies. Podrobné instrukce nalezne na webových stránkách výrobce používaného internetového prohlížeče.

   1. Při používání Google Chrome návod naleznete zde
   2. Při používání Mozilla Firefox návod naleznete zde
   3. Při používání Microsoft Edge návod naleznete zde
   4. Při používání Internet Explorer doporučujeme změnit nástroj na jeden z výše uvedených, a navíc návod naleznete zde

   Cítíme povinnost upozornit, že zakázání nebo omezení používání souborů cookies může způsobit obtíže při používání webové stránky a omezení její funkcionality.

   ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ - EXTERNÍ SUBJEKTY

   Externí poskytovatelé služeb, které využíváme, budou shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném k poskytování služeb, které nám poskytují. Někteří externí poskytovatelé služeb, jako jsou platební brány nebo jiné procesory elektronických platebních transakcí, však mají vlastní zásady ochrany osobních údajů týkajících se informací, které jsme povinni jim poskytnout k provedení transakcí souvisejících s nákupem. Pokud jde o tyto poskytovatele, doporučujeme se seznámit se s jejich zásadami ochrany osobních údajů, abyste porozuměli způsobu, jakým budou nakládat s vašimi osobními údaji.

   Zvláště si uvědomte, že někteří poskytovatelé mohou být umístěni nebo mít sídlo v oblasti podléhající jiné jurisdikci než naše nebo vaše. Pokud tedy provedete transakci, která zahrnuje služby externích poskytovatelů, vaše údaje mohou podléhat právním předpisům místa, kde daný poskytovatel sídlí nebo má své sídlo. Jakmile opustíte naše webové stránky a budete přesměrováni na webovou stránku nebo aplikaci třetí strany, nebude se na vás vztahovat tato zásada ochrany osobních údajů ani naše pravidla.

   Správce informuje uživatele, že kromě případů uvedených výše svěřuje zpracování osobních údajů následujícím subjektům:

   V rámci EHP:

   V rámci služby jsou údaje uživatele zpracovávány subjekty spolupracujícími se správcem, které jsou povinny dodržovat podobné standardy ochrany soukromí jako stanoví tato politika, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

   Meta Platforms Irleand Limited (adresa sídla: 4 Grand Canal Place, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, Irsko) - poskytovatel řešení Facebook

   Pixel sloužící k monitorování provozu na stránce. Shromážděné údaje mohou umožňovat identifikaci konkrétní osoby a další informace o standardy ochrany soukromí nástroje jsou k dispozici na tomto odkazu.

   Poza EHP:

   Vzhledem k tomu, že některé subjekty spolupracující se správcem mají sídla mimo Evropskou unii a jsou tak v souladu s předpisy GDPR považovány za tzv. třetí země. Správce zajišťuje, že údaje jsou poskytovány subjektům ve Spojených státech, které používají standardní smluvní klauzule.

   Google Inc. (adresa sídla: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) - poskytovatel řešení: Google Tag Manager a Google Analytics, používaný pro marketingové účely služby, včetně monitorování provozu na stránce. Shromažďovaná data obvykle neumožňují identifikaci konkrétní osoby, další informace o zásadách ochrany osobních údajů nástroje jsou k dispozici zde. Dále lze pomocí tohoto odkazu deaktivovat aktivity měřené pomocí Google Analytics.

   Microsoft (adresa sídla: 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Spojené státy) - poskytovatel řešení Microsoft Clarity, používaný k analýze chování uživatelů služby s dodržením ochrany jejich osobních údajů. Správce pomocí tohoto nástroje získává informace o aktivitách uživatelů webové stránky, zejména prostřednictvím vizualizace v podobě tzv. „teplotních map“ kliknutí nebo posunů, reprodukci klikacích tras, kterými se uživatel pohybuje (více o nástroji: Microsoft Clarity - Free Heatmaps & Session Recordings).

   Tím zaručujeme dodržování standardů ochrany osobních údajů analogických k GDPR a naše používání jejich technologií při zpracování osobních údajů je v souladu se zákonem.

   DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

   Doba zpracování údajů závisí na druhu poskytované služby a účelu zpracování. Obecně jsou údaje zpracovávány po dobu poskytování služby nebo vyřízení objednávky, až do odvolání uděleného souhlasu nebo podání účinné námitky proti zpracování údajů v případech, kdy právním základem zpracování údajů je oprávněný zájem správce.

   Účetní dokumenty jsou uchovávány podle předpisů po dobu 5 let od konce daňového období, ve kterém vznikla daňová povinnost. Během této doby není možné námitky proti zpracování údajů ani požadavek na jejich smazání. Tuto možnost lze získat po uplynutí lhůty pro uchovávání dokumentů stanovené platnými právními předpisy a po uplynutí lhůty promlčení nároků z titulu uzavřené smlouvy.

   Obsah korespondence může podléhat archivaci, a předem stanovit jednoznačnou lhůtu pro její smazání není možné (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Můžete požadovat předložení historie korespondence, která s námi probíhala (pokud podléhala archivaci), stejně jako požadovat její smazání, pokud její archivace není odůvodněna našimi převládajícími zájmy, například obranou proti možným nárokům.

   Doba zpracování dalších údajů (např. historie objednávek) může být prodloužena, pokud je zpracování nezbytné k určení a vymáhání případných nároků nebo k obraně proti nim, a po této době pouze v případě a v rozsahu, v jakém to vyžadují právní předpisy. Po uplynutí doby zpracování jsou údaje nevratně smazány nebo anonymizovány.

   VAŠE PRÁVA

   Jako uživateli máte právo:

   1. a. přístup k obsahu dat a žádost o jejich opravu,
   2. b. vymazání dat,
   3. c. omezení zpracování,
   4. d. právo na přenositelnost dat,
   5. e. právo podat námitku proti zpracování dat,
   6. f. právo podat stížnost u dozorčího orgánu - Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava

    1. V rozsahu, v jakém jsou data zpracovávána na základě souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat, kontaktujte nás například na e-mailové adrese: info@carpatree.com.

     Máte právo podat námitku proti zpracování dat pro marketingové účely, pokud zpracování probíhá v souvislosti s naším oprávněným zájmem, a také - z důvodů souvisejících se zvláštní situací uživatele v jiných případech (např. v souvislosti s prováděním analytických a statistických úkolů).

     KONTAKT

     Kontaktovat správce je možné na e-mailové adrese: info@carpatree.com nebo písemně na adresu sídla správce (ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko Biała).

     ZMĚNY POLITIKY

     Politika je pravidelně prověřována a v případě potřeby aktualizována. Aktuální verze politiky byla schválena a platí od 22.03.2024