• 100 Tage Rückgaberecht.

 • Versandkostenfrei ab €57

 • Verantwortungsvolle Herstellung

 • 100 Tage Rückgaberecht.

 • Versandkostenfrei ab €57

 • Verantwortungsvolle Herstellung

Rücksendungen und Reklamationen

§1 Verbraucherrecht zum Vertragsrücktritt

1. Ein Kunde, der Verbraucher ist, kann ohne Grundangabe vom Kaufvertrag zurücktreten. Die Frist vom Vertragsrücktritt endet nach 100 Tagen, ab dem Tag, in welchem der Verbraucher die Ware als Sendung erhalten hat, oder ab dem Tag, an dem eine dritte Person, die von dem Kunden berechtigt wird, (außer dem Paketzusteller), die Sendung bekommen hat.

2Bei einer Bestellung, die mehrere Artikel erhält, die separat oder in Raten-weisen, geliefert werden sollen, läuft die Vertrags- Rücktrittfrist nach 100 Tagen ab. Also ab dem Datum, an welchem der Verbraucher den letzten Artikel erhalten hat, oder an dem Tag, eine dritte Person, die von dem Kunden berechtigt wurde, (außer dem Paketzusteller), die letzte Sendung angenommen hat. .

3.Um die Fristen in Absatz 1 und 2 einzuhalten, es genügt, vor dem Fristablauf, dem Verkäufer eine Rücktrittserklärung zu senden.

4.Der Rücktritt vom Warenkaufvertrag erfolgt durch Übermittlung einer eindeutigen Kundenerklärung an dem Verkäufer. Eine solche Erklärung kann als Formular (in Anhang 2, dieser Verordnung) abgegeben werden, ist jedoch kein Pflicht .

5. Im Fall eines Rücktritts -kaufvertrag wurden folgende Maßnahmen bestimmt, die in diesem Absatz beschrieben sind: :

a) Der Kunde sollte dem Verkäufer die Ware an die Adresse ul. Piotra Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała zurücksenden, spätestens 14 Tage nach dem Zurücktreten von dem Kaufvertrag. Die Frist ist einzuhalten. Die Kosten für die Warenrücksendung der trägt der Kunde.
b) Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta. Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym umów:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

9. Odstąpienie od umowy dla zamówień realizowanych w trakcie trwania promocji oferującej darmowy produkt przy zamówieniu określonej ilości innych produktów jest możliwe wyłącznie dla całości zamówienia, którego dotyczy umowa. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy częściowo i zwrócenia jedynie opłaconych produktów będących częścią zamówienia.

10. Zgłoszenia dotyczące wymiany przyjmowane są w Dziale Obsługi Klienta. W chwili zgłaszania chęci wymiany Klient powinien podać numer swojego zamówienia, produkt zwracany oraz produkt wymieniany. W tym celu należy wypełnić formularz zwrotów i wymian dostępny na stronie.

Wymiana towaru

1. Klient, będący konsumentem, może zwrócić się do Sprzedawcy o wymianę zakupionego Towaru na inny egzemplarz tego samego Towaru lub inny Towar dostępny w Sklepie – za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości. W przypadku konieczności dokonania zwrotu o formie zwrotu decyduje Klient.

2. Zgłoszenia dotyczące wymiany przyjmowane są w Dziale Obsługi Klienta. W chwili zgłaszania chęci wymiany Klient powinien podać numer swojego zamówienia, produkt zwracany oraz produkt wymieniany. W tym celu należy wypełnić formularz zwrotów i wymian dostępny na stronie.

3. W przypadku wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na wymianę Towaru, koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

Adresat: Jakub Chmielniak
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Carpatree sp. z o.o.
ul. Piotra Czajkowskiego 15
43-300 Bielsko-Biała

POBIERZ FORMULARZ ZWROTÓW I WYMIAN

Zahlungsarten
 • die Nachnahme
 • Mastercard
 • Visa
 • American Express
 • PayPal
 • PayU
Unsere Partner
 • Poczta Polska
 • inPost Kurier
 • Paczkomaty inPost
 • DHL
 • FedEx
 • UPS