• Pravidla pro vrácení do 30 dnů

  • Poštovné zdarma nad 2000 Kč

  • Zodpovědná výroba

  • Pravidla pro vrácení do 30 dnů

  • Poštovné zdarma nad 2000 Kč

  • Zodpovědná výroba

Vrácení a Reklamace

§1 Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1. Zákazník, který je spotřebitelem, může odstoupit od smlouvy o prodeji zboží bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 30 dnech ode dne, kdy spotřebitel převzal zboží nebo ode dne, kdy třetí osoba uvedená zákazníkem než dopravce získala zboží.

2. V případě smlouvy, která se vztahuje na mnoho věcí, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech - končí lhůta pro odstoupení od smlouvy po 30 dnech ode dne, kdy se spotřebitel obdrží poslední věci nebo ode dne, kdy třetí strana uvedená zákazníkem, jiná než dopravce převzal poslední z těchto věcí.

3. Dodržení lhůt uvedených v odstavci 1 a 2, stačí zaslat Prodávajícímu prohlášení o odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty.

4.Odstoupení od smlouvy o prodeji zboží provede zákazník, který předloží jednoznačné prohlášení. Takové prohlášení lze učinit na formuláři připojeném jako příloha 2 tohoto nařízení, není to však povinné.

5. V případě odstoupení od smlouvy o prodeji zboží zákazníkem způsobem popsaným v tomto odstavci:

a) Zákazník by měl vrátit Zboží Prodávajícímu na adresu OlzaLigistic Carpatree Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná (adresát slovensko) nebo OlzaLogisitic Carpatree Karvinská 1897, 73701 Český Těšín okamžitě, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy o prodeji zboží. Lhůta je dodržena, pokud zákazník zašle zboží zpět do 14 dnů. Přímé náklady na vrácení Zboží hradí zákazník.
b) Prodávající vrátí zákazníkovi veškeré platby přijaté od zákazníka, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z způsobu dodání zvoleného zákazníkem, s výjimkou nejlevnějšího obvyklého způsobu dodání nabízeného prodávajícím), a to okamžitě, v každém případě nejpozději 14 pracovních dnů ode dne odstoupení od smlouvy o prodeji zboží zákazníkem. Prodávající vrátí platby pomocí stejných platebních metod, jaké použil zákazník v původní transakci, pokud zákazník výslovně nesouhlasí s jiným řešením. Zákazníkovi v souvislosti s touto náhradou nebudou v žádném případě účtovány žádné poplatky.

6. Prodávající může zadržet vrácení peněz až do přijetí zboží nebo do doby, než prodávající předloží důkaz o jeho odeslání zpět, podle toho, co nastane dříve.

7. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží vyplývající z jeho používání jiným způsobem, než bylo nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování zboží.

8. Právo na odstoupení od smlouvy uvedené v tomto odstavci nemá vůči Zákazníkovi nárok na smlouvy uvedené v čl. 38 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (zákon č. 2014, položka 827), včetně smluv:
a) v nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, na kterém prodávající nemá žádnou kontrolu a může k němu dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
b) ve kterém je předmětem služby nevyrobená položka, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
c) u kterého je předmětem služby předmět podléhající rychlému poškození nebo s krátkou trvanlivostí;
d) u kterého je předmětem služby zásilka dodaná v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nelze z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny vrátit, pokud byl obal otevřen po dodání;
e) ve kterém jsou předmětem služby věci, které po dodání jsou kvůli své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
f) ve kterém spotřebitel výslovně požadoval, aby mu podnikatel přišel k neodkladné opravě nebo údržbě; pokud obchodník poskytuje doplňkové služby jiné než ty, které spotřebitel požadoval, nebo poskytuje jiné věci než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, má právo na odstoupení od smlouvy právo na spotřebitele v souvislosti s doplňkovými službami nebo věcmi

9. Odstoupení od smlouvy u objednávek provedených během propagace nabízející bezplatný produkt při objednávce určitého počtu dalších produktů je možné pouze pro celou objednávku, ke které se smlouva vztahuje. Není možné částečně odstoupit od smlouvy a vrátit pouze zaplacené produkty, které jsou součástí objednávky.

10. Oznámení o výměně jsou přijímána na oddělení služeb zákazníkům. Při podání žádosti o výměnu by měl zákazník uvést své číslo objednávky, vrácený produkt a vyměněný produkt. Chcete-li to provést, vyplňte formulář pro vracení a výměnu dostupný na webu.

Výměna zboží

 

1. Zákazník může jako spotřebitel požádat prodávajícího o výměnu zakoupeného zboží za jinou kopii stejného zboží nebo jiného zboží dostupného v obchodě - za příplatek nebo vrácení rozdílu v hodnotě. Pokud je nutné provést vrácení, zákazník rozhodne o formě vrácení.

2. Oznámení o výměně jsou přijímána na oddělení služeb zákazníkům. Při podání žádosti o výměnu by měl zákazník uvést své číslo objednávky, vrácený produkt a vyměněný produkt. Chcete-li to provést, vyplňte formulář pro vracení a výměnu dostupný na webu.

3. Pokud se prodávající dohodne na výměně zboží, ponese náklady na dopravu kupující.

Adresát Slovensko: OlzaLigistic Carpatree
Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná

Adresát Česko: OlzaLigistic Carpatree
Lípová 1986, 737 01 Český Těšín

STÁHNOUT FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ A VÝMĚNU